OFERTA:
 

 • Serwis automatyki i sterowania  maszyn i urządzeń - większość gałęzi przemysłu,
 • Remonty, modernizacje istniejących systemów sterowania - zamiana stykowych elementów sterowania na układy ze sterownikami PLC oraz panelami dotykowymi HMI,
 • Modernizacje układów napędowych - zamiana starych silników i regulatorów tyrystorowych prądu stałego na silniki prądu przemiennego sterowane falownikami, eliminacja mechanicznych regulacji prędkości i zastąpienie ich nowoczesnymi układami falownikowymi,
 • Instalacja napędów serwo,
 • Prefabrykacja szaf sterowniczych,
 • Naprawy obrabiarek do metali - klasycznych i CNC,
 • Systemy monitorowania i zarządzania procesem produkcji "MES",
 • Naprawa uszkodzonych kart, płytek elektronicznych, falowników, zasilaczy impulsowych, napędów VECTOR DRIVE firmy Haas itp,
 • Remonty starych szaf sterowniczych,
 • Utrzymanie Ruchu dla małych przedsiębiorstw,
 • Projektowanie i instalacja systemów wizualizacji SCADA,
 • Naprawy układów pneumatyki,
 • Modernizacje układów grzewczych i układów rozruchowych silników polegające na zastąpieniu elementów stykowych przekaźnikami półprzewodnikowymi SSR oraz Soft Start.